1982-2020 : 38ste samenkomst BBB

Tot onze spijt is deze activiteit geannuleerd omwille van corona veiligheidsmaatregelen

De vereniging “Bruggelingen Buiten Brugge” viert in 2020 haar 38 jarige samenkomst.

Opgericht in 1982 en effectief van start gegaan in 1983 is dit lange bestaan ongetwijfeld een uniek feit in de reeds zo rijke Brugse geschiedenis. In geen enkele stad in Vlaanderen heeft zich zo’n fenomeen van nostalgie en fierheid uitgedrukt met een spontane en vooral duurzame vereniging van stedelingen die om den brode buiten de stadsmuren moesten gaan werken maar de band met hun geboortestad nooit wilden verbreken.

Dit jaar komen we samen in de gerenoveerde Koninklijke Stadsschouwburg (ingang Vlamingstraat) op zaterdag 29 augustus. Wij openen de deuren om 9u45 en beginnen de zitting om 10 u 30.
Dichtbij is een ondergrondse betalende parkeergelegenheid De Biekorf.

We starten zoals steeds met een kort welkomstwoord en dit jaar is onze gastspreker onze voorzitter Guido Vanden Berghe . Hij zal spreken over Simon Stevin, een wetenschapper uit de zestiende eeuw, een BBB-er avant-la-lettre die uitweek naar Holland. Zijn beeltenis kennen we van een schilderij dat zich bevindt in de bibliotheek van de Universiteit van Leiden.

De titel van de voordracht luidt Simon Stevin van Brugghe (1548-1620) – Hij veranderde de wereld en sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling die loopt van 28 augustus tot 29 november in het stadsarchief op de Burg en de Openbare Bibliotheek de Biekorf.

https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/simon-stevin-van-brugghe-1620-2020-hij-veranderde-de-wereld

Wonder en is gheen wonder is het devies van Simon Stevin. Het vat perfect zijn visie over wetenschap samen. Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder zolang het niet wordt doorgrond. Zodra men het natuurverschijnsel door theoretische beschouwingen of uitgevoerde of bedachte experimenten kan verklaren, is het gheen wonder. Deze aanpak is de start voor een nieuwe manier om wetenschap te bedrijven.

Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de boekdrukkunst, de opkomst van het protestantisme en de contrareformatie, de scheiding van de Nederlanden, de humanistische inzichten van Vesalius, Mercator, Dodoens … In die context ontpopte Stevin zich als een multidisciplinaire wetenschapper die bewust publiceerde in de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de middenklasse van zijn tijd te bereiken. Hij boog zich over wiskundige problemen maar dacht ook na over logica, legerorganisatie, vestingbouw, omgangsvormen … Stevin publiceerde rentetabellen zodat iedereen voortaan rentes kon berekenen, verklaarde gedeeltelijk de fenomenen van eb en vloed en verdedigde de theorie van Copernicus. Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder meer evenaar, bolwerk, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige lijnen …

Stevin is ook bekend voor zijn zeilwagen. Enkele jaren geleden heeft men in Scheveningen gepoogd een replica trachten te bouwen. Dit filmpje beschrijft de poging.

https://www.omroepwest.nl/media/28025/Zeilwagen-uit-1602-rijdt-weer-toch#

In 1846 verrees op het huidige Simon Stevinplein, eigenlijk de voormalige plaatse an ‘t afgebroken beenhuis, een standbeeld. Ook hierover zal de ontstaansgeschiedenis een geschetst worden.

Na de voordracht volgt een toespraak van de Brugse burgervader Dirk de Fauw en wordt traditioneel een receptie aangeboden door het stadsbestuur.

 

We nemen dit jaar onze lunch in de Halve Maan (Walplein). Opnieuw kan er gekozen worden tussen vlees of vis of veggie.  Menu

 

Voor de namiddagactiviteiten bieden we vier opties aan :

 • wandeling ‘Meet & Greet Jan Van Eyck’.
  Brugge is de bakermat van de Vlaamse primitieven en was in de 15de eeuw dan ook de thuisstad van de schilder Jan van Eyck. De wandeling “Meet & greet Van Eyck” geeft je inzicht in het persoonlijke leven van deze roemrijke kunstenaar tijdens de Gouden Eeuw van Brugge. Zo neemt een gediplomeerde gids je mee naar de schilderswijk in Brugge, waar de schilder woonde en werkte in de Gouden-Handstraat. Op het naar hem vernoemde Jan van Eyckplein kan je zijn standbeeld en de Poortersloge bewonderen, waarin tot het einde van de 19de eeuw de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten was gehuisvest. In de Poortersloge werd toen ook het schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ bewaard. Op de Burg ontdek je waar Jan van Eyck begraven lag, maar ook op wat voor manier hij verbonden is met het Stadhuis. Aan het Prinsenhof kom je dan weer alles te weten over de grandeur van het Bourgondische hof, waarvoor van Eyck als hofschilder opdrachten voltooide.

 

 • Streetart-fietstocht ‘The Bridges’ met Luc Schram.
  Brugs straatkunstenaar Wietse lanceert samen met andere artiesten het streetartproject ‘The Bridges’. De naam verwijst naar onze stad, haar vele bruggen en het figuurlijk verleggen van bruggen. De kunstwerken zullen dicht bij een van de bruggen te vinden zijn en draaien allemaal rond de thema’s natuur (verwijzend naar de Vesten) en cultuur. Vanaf 17 augustus beginnen de kunstenaars te schilderen aan de gevels. Wij gaan ze opzoeken.
  (OPGELET !!! :  nog maar 8 plaatsen vrij)

 

 • tentoonstelling Simon Stevin van Brugghe (1548-1620) – Hij veranderde de wereld
  met Guido Vanden Berghe.
  (OPGELET !!! : VOLGEBOEKT)

 

 • wandeling ‘verborgen plekjes’ met Chris Weymeis.
  (OPGELET !!! : VOLGEBOEKT)